In de media | In the media TxP Textiel Plus

In de media | In the media TxP Textiel Plus

In de media | In the media TxP Textiel Plus

Natuurlijk probeer ik ook de media te betrekken bij mijn kunstproject en heb ik diverse pogingen ondernomen. Hoe tof is het dat vandaag het magazine over textielkunst TxP (Textiel Plus) aandacht besteed aan mijn kunstproject. En hiervoor 3x mijn foto gebruikt! Super blij met deze aandacht voor #loveblooms

Het artikel is hier te lezen: https://www.textielplus.nl/elke-dag-een-draadje-projecten-om-in-quarantaine-aan-bij-te-dragen-1/
Borduurnaaldpng
Of course I also try to involve the media in my art project and I have made several attempts. How cool is it that today the Dutch magazine about textile art TxP (Textile Plus) pays attention to my art project. And used my photo 3x for this! Super happy with this attention to #loveblooms

You can click on the above link to see the Dutch article.