Lokaal in de media | Local in the media

Lokaal in de media | Local in the media

Lokaal in de media | Local in the media

Afgelopen week stond #loveblooms_nl ook lokaal in de media. Een prachtige plek was mijn kunstproject toebedeeld op de 4e pagina bovenaan net naast het midden. Het was onmogelijk om het niet te zien.

Ik heb er ook een paar leuke reacties op gehad en hopelijk mag ik komende week ook wat bloemen uit de regio ontvangen!


De Schaapskooi - 21-04-2020JPG
Borduurnaaldpng
Last week #loveblooms_nl was also in the media locally. A beautiful place was assigned for my art project on the 4th page at the top just next to the middle. It was impossible not to see it.

I received some nice comments about it and hopefully I can receive some flowers from the region next week!