Social Distancing

Social Distancing

Social Distancing

Ineens was dit woord daar, Social Distancing. Heel belangrijk om afstand van elkaar te houden en dat op minimaal 1,5 meter. Door het afstand houden missen we nog meer het contact met de ander. Even een arm om iemand heen slaan of liefkozend aanraken. Nu vanwege de Corona mag dat ineens allemaal niet meer. Ik merk in mijn gezin met 2 puber meiden dat ze weer veel knuffeliger zijn geworden. Een mens heeft gewoon af en toe contact nodig.

Dat bracht mij ineens op een idee al bordurende. Hoe mooi zou het zijn als van over de heel de wereld mensen bloemen gingen borduren die ik bijeen bracht in een groot kunstwerk. Eerlijk gezegd ik zie het al helemaal voor mij.. Dus toen ik ging nadenken over een naam was daar ineens: Love blooms. Een bloem hoeft nergens over na te denken, deze bloeit 'gewoon'. En nu de lente is aangebroken de bomen blad krijgen en de bloemen in de tuin de mooiste kleuren laten zien en wij ineens meer tijd hebben dan ons misschien lief is....

Hoe mooi zou het zijn als jouw bloem straks onderdeel is van het grote geheel. Een bont boeket van allemaal verschillende bloemen.

Doe je mee? Ik zou het zo leuk vinden!

Lieve groet, Mirjam

Borduurnaaldpng

Suddenly this word was there, Social Distancing. Very important to keep a distance of at least 1.5 meters. By keeping our distance we miss even more contact with the other person. Just put an arm around someone or touch it affectionately. Now because of the Corona all that is suddenly no longer allowed. In my family with 2 adolescent girls I notice that they have become much cuddly again. A person just needs contact.

Which suddenly gave me an idea while embroidering. How beautiful it would be if people from all over the world embroidered flowers that I brought together in a large work of art. Honestly, I can see it all for me .. So when I started thinking about a name, all of a sudden there was: Love blooms. A flower doesn't have to think about anything, it just 'blooms'. And now that spring has arrived the trees are starting to leaf and the flowers in the garden are showing the most beautiful colors and we suddenly have more time than we would like ...

How beautiful it would be if your flower would soon be part of the big whole. A colorful bouquet of all kinds of flowers.

Please join! I would love it so much!

Best regards, Mirjam