Zo fijn om contact te hebben! | So nice to stay in contact!

Zo fijn om contact te hebben! | So nice to stay in contact!

Zo fijn om contact te hebben! | So nice to stay in contact!

Hier op mijn site kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief op die manier kan ik je op de hoogte houden van dit kunstproject. Maar ik vind het ook leuk om met jou in contact te zijn. En ontvang ik super lieve berichten waar ik zo blij van wordt. Mijn hart maakt dan een sprongetje.

Echt zo super lief om te lezen dat mensen weer hun borduurspulletjes gaan opzoeken die op zolder liggen. Dan droom ik weg en bedenk me dat dit project aanzet tot hernieuwde kennismaking met het borduren. Ik hoop dat ze er heerlijk van genieten om even met de handen bezig te zijn en niet zo hoeven na te denken over de bizarre tijd waarin we nu leven. Als ik verder lees dan schrijft deze mevrouw dat ze ook haar nicht in Canada enthousiast heeft gemaakt en dan krijg ik een grote glimlach om mijn mond. Op deze manier maken we de wereld een stukje mooier, steekje-voor-steekje...

Een andere reactie is dat een mevrouw is gaan borduren met het borduurgaren uit de erfenis van haar moeder. Bijzonder om hiervan deelgenoot te worden.

Of een mevrouw die schrijft "Ik heb inderdaad gisterenmiddag heerlijk aan mijn bloem geborduurd, ondertussen luisterend naar podcasts! Mijn ultieme tijdverdrijf; luisteren naar info of interviews en intussen met mijn handen bezig zijn. 

Fijn dat je schrijft dat het niet ‘perfect’ hoeft te zijn. Wat ik in mijn hoofd had kwam er niet helemaal uit maar ik ben tevreden en ik stuur het je snel op!

Nou deze mevrouw heeft een prachtige bloem opgestuurd. Elke keer weer voelt het als ik een enveloppe open maak dat ik een cadeautje mag uitpakken. Dankjewel voor deze bijzonder momenten!
Borduurnaaldpng
Here on my site you can subscribe to the newsletter, so I can keep you informed of this art project. But I also like to be in contact with you. And I receive super sweet messages that make me so happy. My heart then makes a jump.

Really so sweet to read that people are going to look up their embroidery stuff in the attic again. Then I dream away and realize that this project encourages a renewed introduction with embroidery. I hope they enjoy being busy with their hands for a while and don't have to think about the bizarre time we live in now. As I read on, this lady writes that she has also excited her niece in Canada and I get a big smile on my mouth. In this way we make the world a bit more beautiful, stitch-by-stitch ...

Another reaction is that a lady started to embroider with the embroidery thread from her mother's inheritance. Special to become part of this.

Or a lady who writes "I did indeed embroider on my flower yesterday afternoon, meanwhile listening to podcasts! My ultimate pastime; listen to info or interviews and meanwhile working with my hands.

Nice that you write that it doesn't have to be "perfect". What I had in mind
did not come out completely but I am satisfied and I will send it to you soon!

Well this lady has sent a beautiful flower. Every time I open an envelope it feels like I can unwrap a present.

Many thanks for these moments!