F.A.Q

  • Hoe groot moet de bloem zijn? In de natuur zijn ze er ook in diverse grotes van klein tot groot, dus de afmeting mag je zelf bepalen.
  • Maakt het uit op welke ondergrond ik het borduur? Nee dat maakt niet uit dat kan van alles zijn van tule, stramien tot een oude jeans of laken.
  • Welke borduursteek moet ik gebruiken? De steek die jij het fijnst vindt! Stiksteek, kruissteek, volgens patroon borduren of vrij, het is allemaal goed.

  • How big should the flower be? In nature they are also in various sizes from small to large, so you can determine the size yourself. 
  • Does it matter on which surface I embroider? No, it doesn't matter, it can be anything from tulle, canvas to an old sheet of jeans.
  • Which embroidery stitch should I use? The stitch you like best! Lockstitch, cross-stitch, pattern embroidery or free, it's all good.